Δοκιμάστε έναν αριθμό δωρεάν

Αριθμοί σας

Εισάγετε τα στοιχεία σας

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό PIN

Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου

Φόρτωση...
Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στο κινητό σας ή όπου εσείς θέλετε. Δεν απαιτείται χρήση πιστωτικής κάρτας.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί περιλαμβάνονται δωρεάν στα συνδρομητικά πακέτα. Οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στο κινητό σας ή όπου αλλού θέλετε.

 • {{item.name}}
  {{item.cityName}}, {{item.countryName}}
  Τιμή αν κρατήσετε αυτόν τον αριθμό μετά τη δοκιμή Αγορά τώρα
  Αφαίρεση
  Τέλος ρύθμισης {{item.one_time_fee | number:2 | currency:currency}}
  Τιμή ανά μήνα από {{item.lowestRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
  Εισερχόμενες κλήσεις / λεπτό {{item.per_min_fee | number:3 | currency:currency}} {{item.per_min_fee | number:2 | currency:currency}}
  Προώθηση κλήσεων / λεπτά προς {{incomingCountry.name}} {{incomingCountry.regular.usage_fee | number:3 | currency:currency}} {{incomingCountry.regular.usage_fee | number:2 | currency:currency}}
  Προώθηση κλήσεων / λεπτά προς {{incomingCountry.name}} {{incomingCountry.premium.usage_fee | number:3 | currency:currency}} {{incomingCountry.premium.usage_fee | number:2 | currency:currency}}
Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Τιμή αν κρατήσετε αυτόν τον αριθμό μετά τη δοκιμή Τιμή αν κρατήσετε αυτόν τον αριθμό μετά τη δοκιμή Αγορά τώρα
Αφαίρεση
Τέλος ρύθμισης {{number.data.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}} {{countryPrice.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}}
Premium {{premiumCost| currency:currency}} {{premiumCost| currency:currency}}
Επαγγελματικό πακέτο {{businessPackageCost| currency:currency}} {{businessPackageCost| currency:currency}}
Τιμή ανά μήνα από Τιμή ανά μήνα από {{number.data.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}} {{number.data.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}} {{number.data.planRecurringFee}} {{countryPrice.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
Εισερχόμενες κλήσεις / λεπτό {{number.data.per_min_fee | number:2 | currency:currency}} {{countryPrice.per_min_fee | number:2 | currency:currency}}
Προώθηση κλήσεων / λεπτά προς {{incomingCountry.name}} {{ outboundCost | number:3 | currency:currency}} {{ outboundCost | number:2 | currency:currency}}
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος {{total| number:2 | currency:currency}} {{total| number:0 | currency:currency}}

Οι αριθμοί ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια. Το συνδρομητικό ανανεώνεται ετησίως.

Μπορούν να προστεθούν επιπλέον αριθμοί μετά την εγγραφή.

Ο αριθμός είναι δωρεάν εάν εγκαταστήσετε τη δωρεάν λειτουργία chat πελατών της Sonetel στην ιστοσελίδα σας.
+προσθήκη αριθμού
προσθήκη αριθμού +

Δωρεάν δοκιμή Συνέχεια
Συνέχεια Select Number
or Αγορά τώρα
or Skip and select later
We will verify your mobile number by sending a PIN code to you.
Επαλήθευση του κινητού μου

By clicking this link you accept the terms and conditions.

You explicitly agree to receiving promotional information from Sonetel and can unsubscribe at any time.

Sonetel phone numbers may not be used for identity verification.
Proof of address and ID may be required for use of phone numbers.

We’ve sent you a pin code. Enter it in below to complete your registration.
Λάθος κωδικός PIN. Παρακαλώ προσπάθησε ξανά.
Τέλος
Didn't receive the pin code? Εκ νέου αποστολήΔοκιμάστε μια τελευταία φορά
Γίνεται αποστολή κωδικού PIN στο κινητό σας...
Κλήση...

Please contact our customer service.