Τιμές τηλεφωνικών αριθμών

Αγοράστε έναν τοπικό τηλεφωνικό αριθμό οπουδήποτε στον κόσμο με προώθηση κλήσεων ανά τον κόσμο
Γίνεται φόρτωση...

Where would you like to have a phone number?

Where should incoming calls be forwarded to?

1 λεπτό

{{minutes}} λεπτά

εισερχόμενες κλήσεις ανά μήνα.

Select a plan

  • Make calls from {{standardCosts[currency].callprice | currency:currency}} per min
  • Free conference calls for up to 4 participants
  • Unlimited FREE calls and call forwarding (see fair usage policy)
  • VIP handling by customer service.
  • $5 worth of FREE calls & call forwarding.
  • 20% discount on all calls.
Εμφάνιση δυνατοτήτων Απόκρυψη λειτουργιών
{{total| currency:currency}}
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
x

Price

One-time Setup
{{ number.data.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}}
{{ number.data.planOneTimeFee | number:0 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planOneTimeFee | number:0 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Premium
{{premiumCost| currency:currency}}
{{premiumCost| currency:currency}}
Business package
{{businessPackageCost| currency:currency}}
{{businessPackageCost| currency:currency}}
Monthly fee
{{number.data.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
{{number.data.planRecurringFee | number:0 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planRecurringFee | number:0 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Incoming calls (1 λεπτό {{minutes}} λεπτά)
{{incomingCallsCost| currency:currency:3}}
Φόρτωση τιμών...
Call forwarding (1 λεπτό{{minutes}} λεπτά)
{{ outboundCost | number:3 | currency:currency}}
{{ outboundCost | number:2 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
{{premiumUSDFreeCallsCoast| currency:currency}} calls included free
{{premiumEURFreeCallsCoast| currency:currency}} calls included free
{{premiumSEKFreeCallsCoast| currency:currency}} calls included free
{{premiumOutboundCostFreeOther | number:3 | currency: currency}}
{{premiumOutboundCostFreeSEK | number:2 | currency:currency}}
{{businessPackageUSDFreeCallsCoast| currency:currency}} calls included free
{{businessPackageEURFreeCallsCoast| currency:currency}} calls included free
{{businessPackageSEKFreeCallsCoast| currency:currency}} calls included free
{{businessOutboundCostFreeOther | number:3 | currency: currency}}
{{businessOutboundCostFreeSEK | number:2 | currency: currency}}
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
{{total| number:2 | currency:currency}}
{{Math.ceil(total)| number:0 | currency:currency}}

The number is free if you install the free Sonetel customer chat function at your website.
Ελληνικα