Φόρτωση...
Loader

Where would you like to have a phone number?

Where should incoming calls be forwarded to?

Up to 2000 minutes of calls forwarding to this destination are free with the Premium plan.

Up to 4000 minutes of calls forwarding to this destination are free with the Business plan.

1 λεπτό

{{minutes}} λεπτά

εισερχόμενες κλήσεις ανά μήνα.

Select a plan

  • Make calls from {{standardCosts[currency].callprice | currency:currency}} per min
  • Free conference calls for up to 4 participants
  • Unlimited FREE calls and call forwarding (see fair usage policy)
  • VIP handling by customer service.
  • $5 worth of FREE calls & call forwarding.
  • 20% discount on all calls.
Εμφάνιση δυνατοτήτων Απόκρυψη λειτουργιών
{{total| currency:currency}}
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
x

Price

One-time Setup
{{ number.data.planOneTimeFee}}
{{ number.data.planOneTimeFee | number:0 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planOneTimeFee | number:0 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Premium
{{premiumCost| currency:currency}}
{{premiumCost| currency:currency}}
Επαγγελματικό πακέτο
{{businessPackageCost| currency:currency}}
{{businessPackageCost| currency:currency}}
Monthly fee
{{number.data.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
{{number.data.planRecurringFee | number:0 | currency:currency}}
{{number.data.planRecurringFee}}
{{number.data.planRecurringFee}}
{{ countryPrice.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planRecurringFee | number:0 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Incoming calls (1 λεπτό {{minutes}} λεπτά)
{{incomingCallsCost| currency:currency:3}}
Φόρτωση τιμών...
Call forwarding (1 λεπτό {{minutes}} λεπτά)
Call forwarding (1 λεπτό {{minutes}} λεπτά)
Call forwarding
{{ outboundCost | number:3 | currency:currency}}
{{ outboundCost | number:2 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
{{total| number:2 | currency:currency}}
{{Math.ceil(total)| number:0 | currency:currency}}

Ο αριθμός είναι δωρεάν εάν εγκαταστήσετε τη δωρεάν λειτουργία chat πελατών της Sonetel στην ιστοσελίδα σας.

Phone number renews every 3 years. The plan renews annually.