Τιμές τηλεφωνικών αριθμών

Αγοράστε έναν τοπικό τηλεφωνικό αριθμό οπουδήποτε στον κόσμο με προώθηση κλήσεων ανά τον κόσμο
Γίνεται φόρτωση...

Πού θα θέλατε να έχετε έναν τηλεφωνικό αριθμό;

Πού θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις;

1 λεπτό

{{minutes}} λεπτά

εισερχόμενες κλήσεις ανά μήνα.

Επιλογή προγράμματος

  • Make calls from {{standardCosts[currency].callprice | currency:currency}} per min
  • Free conference calls for up to 4 participants
  • Unlimited FREE calls and call forwarding (see fair usage policy)
  • VIP handling by customer service.
Εμφάνιση δυνατοτήτων Απόκρυψη λειτουργιών
{{total| currency:currency}}
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
x

Τιμή

Χρέωση ενεργοποίησης
{{ number.data.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}}
{{ number.data.planOneTimeFee | number:0 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planOneTimeFee | number:2 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planOneTimeFee | number:0 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Premium
{{premiumCost| currency:currency}}
{{premiumCost| number:0 | currency:currency}}
Μηνιαία χρέωση
{{number.data.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
{{number.data.planRecurringFee | number:0 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planRecurringFee | number:2 | currency:currency}}
{{ countryPrice.planRecurringFee | number:0 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Εισερχόμενες κλήσεις (1 λεπτό{{minutes}} λεπτά)
{{incomingCallsCost| currency:currency:2}}
Φόρτωση τιμών...
Προώθηση κλήσεων (1 λεπτό{{minutes}} λεπτά)
{{ outboundCost | number:3 | currency:currency}}
{{ outboundCost | number:2 | currency:currency}}
Φόρτωση τιμών...
Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος
{{total| number:2 | currency:currency}}
{{Math.ceil(total)| number:0 | currency:currency}}