Investor Relations

Sonetel är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Aktien

Handelsplats First North Nasdaq Growth Market Stockholm
Handlas i SEK
Kortnamn aktie SONE
Kortnamn teckningsoption av serie TO1 
SONE TO1
ISIN-kod aktie
SE0009580517
ISIN-kod teckningsoption SE0009580525
LEI-kod 549300FQP3866QXORK43
Antal utgivna aktier 4 022 511
Antal utgivna personaloptioner 120 700
En presentation av bolagets VD, Henrik Thomé kan ses här.
En demonstration av bolagets nya tjänst med Artificiell Intelligens kan ses här.

Pressmeddelanden

Kalendarium

februari 14 2019 H1 Halvårsrapport
maj 29 2019 Kvartalsredogörelse Q3
september 17 2019 Bokslutskommuniké
november 20 2019 Årsredovisning
november 27 2019 Kvartalsredogörelse Q1
december 17 2019 Årsstämma
februari 14 2019
H1 Halvårsrapport
maj 29 2019
Kvartalsredogörelse Q3
september 17 2019
Bokslutskommuniké
november 20 2019
Årsredovisning
november 27 2019
Kvartalsredogörelse Q1
december 17 2019
Årsstämma
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse årsstämma 2018 pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande 2018 pdf
Valberednings förslag till stämma 2018 pdf
Valberednings förslag till stämma 2018 - komplettering pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse årsstämma 2018
pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande 2018
pdf
Valberednings förslag till stämma 2018
pdf
Valberednings förslag till stämma 2018 - komplettering
pdf