Aktien

Handelsplats First North Nasdaq Growth Market Stockholm
Handlas i SEK
Kortnamn aktie SONE
ISIN-kod aktie
SE0009580517
LEI-kod 549300FQP3866QXORK43
Antal utgivna aktier 4 846 000
Antal utgivna personaloptioner 120 700
Mer information går att få på bolagets engelskspråkiga hemsida.
Aktien kan handlas via bl.a. Avanza samt Nordnet.

Pressmeddelanden

Loader

Kalendarium

september 27 2024 Bokslutskommuniké
november 21 2024 Årsredovisning juli 22 - juni 23
december 18 2024 Årsstämma
februari 24 2025 Halvårsrapport juli - december 23
september 27 2024
Bokslutskommuniké
november 21 2024
Årsredovisning juli 22 - juni 23
december 18 2024
Årsstämma
februari 24 2025
Halvårsrapport juli - december 23
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Informationsmemorandum 5 juli 2024 pdf
Protokoll extra bolagsstämma den 9 juli 2024 pdf
Kallelse extra bolagsstämma 9 juli 2024 pdf
Fullmaktsformulär till stämma pdf
Styrelsens beslut om företrädesemission pdf
Styrelsens beslut om riktad emission pdf
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL pdf
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL pdf
Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § ABL pdf
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § ABL pdf
Informationsmemorandum 5 juli 2024
pdf
Protokoll extra bolagsstämma den 9 juli 2024
pdf
Kallelse extra bolagsstämma 9 juli 2024
pdf
Fullmaktsformulär till stämma
pdf
Styrelsens beslut om företrädesemission
pdf
Styrelsens beslut om riktad emission
pdf
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
pdf
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
pdf
Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § ABL
pdf
Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § ABL
pdf