Aktien

Handelsplats First North Nasdaq Growth Market Stockholm
Handlas i SEK
Kortnamn aktie SONE
ISIN-kod aktie
SE0009580517
ISIN-kod teckningsoption SE0009580525
LEI-kod 549300FQP3866QXORK43
Antal utgivna aktier 4 424 762
Antal utgivna personaloptioner 120 700
En presentation av bolagets VD, Henrik Thomé kan ses här.
En demonstration av bolagets nya tjänst med Artificiell Intelligens kan ses här.
Mer information går att få på bolagets engelskspråkiga hemsida.
Aktien kan handlas via bl.a. Avanza samt Nordnet.

Pressmeddelanden

Kalendarium

November 22 2021 Årsredovisning
December 17 2021 Bolagsstämma
February 25 2022 Halvårsrapport
November 22 2021
Årsredovisning
December 17 2021
Bolagsstämma
February 25 2022
Halvårsrapport
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse till Årsstämma 2021 pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmakt till Årsstämma 2021 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse till Årsstämma 2021
pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmakt till Årsstämma 2021
pdf