Aktien

Handelsplats First North Nasdaq Growth Market Stockholm
Handlas i SEK
Kortnamn aktie SONE
ISIN-kod aktie
SE0009580517
LEI-kod 549300FQP3866QXORK43
Antal utgivna aktier 4 424 762
Antal utgivna personaloptioner 120 700
Mer information går att få på bolagets engelskspråkiga hemsida.
Aktien kan handlas via bl.a. Avanza samt Nordnet.

Pressmeddelanden

Loader

Kalendarium

september 27 2023 Bokslutskommuniké
november 21 2023 Årsredovisning
december 18 2023 Bolagsstämma
februari 23 2024 Halvårsrapport
september 27 2023
Bokslutskommuniké
november 21 2023
Årsredovisning
december 18 2023
Bolagsstämma
februari 23 2024
Halvårsrapport
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse till Årsstämma 2022 pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmakt till Årsstämma 2022 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse till Årsstämma 2022
pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmakt till Årsstämma 2022
pdf