Aktien

Handelsplats First North Nasdaq Growth Market Stockholm
Handlas i SEK
Kortnamn aktie SONE
ISIN-kod aktie
SE0009580517
LEI-kod 549300FQP3866QXORK43
Antal utgivna aktier 4 846 000
Antal utgivna personaloptioner 120 700
Mer information går att få på bolagets engelskspråkiga hemsida.
Aktien kan handlas via bl.a. Avanza samt Nordnet.

Pressmeddelanden

Loader

Kalendarium

september 27 2024 Bokslutskommuniké
november 21 2024 Årsredovisning juli 22 - juni 23
december 18 2024 Årsstämma
februari 24 2025 Halvårsrapport juli - december 23
september 27 2024
Bokslutskommuniké
november 21 2024
Årsredovisning juli 22 - juni 23
december 18 2024
Årsstämma
februari 24 2025
Halvårsrapport juli - december 23
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien 2017 pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse årsstämma 2023 pdf
Styrelsens förslag - resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag - Bemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2023 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien 2017
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse årsstämma 2023
pdf
Styrelsens förslag - resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag - Bemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2023
pdf