Pressmeddelanden

Kalendarium

五月 26 2020 Kvartalsredogörelse Q3
九月 25 2020 Bokslutskommuniké
十一月 20 2020 Årsredovisning
五月 26 2020
Kvartalsredogörelse Q3
九月 25 2020
Bokslutskommuniké
十一月 20 2020
Årsredovisning
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse till Årsstämma 2019 pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2019 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse till Årsstämma 2019
pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2019
pdf