Pressmeddelanden

Kalendarium

十一月 20 2019 Årsredovisning
十一月 27 2019 Kvartalsredogörelse Q1
十二月 17 2019 Årsstämma
二月 26 2020 Halvårsrapport
五月 26 2020 Kvartalsredogörelse Q3
十一月 20 2019
Årsredovisning
十一月 27 2019
Kvartalsredogörelse Q1
十二月 17 2019
Årsstämma
二月 26 2020
Halvårsrapport
五月 26 2020
Kvartalsredogörelse Q3
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse till Årsstämma 2019 pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2019 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse till Årsstämma 2019
pdf
Styrelsens förslag om resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2019
pdf