Investor Relations

Sonetel är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Pressmeddelanden

Loader

Kalendarium

9月 27 2023 Bokslutskommuniké
11月 21 2023 Årsredovisning
12月 18 2023 Bolagsstämma
2月 23 2024 Halvårsrapport
9月 27 2023
Bokslutskommuniké
11月 21 2023
Årsredovisning
12月 18 2023
Bolagsstämma
2月 23 2024
Halvårsrapport
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien 2017 pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse årsstämma 2023 pdf
Styrelsens förslag - resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag - Bemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2023 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien 2017
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse årsstämma 2023
pdf
Styrelsens förslag - resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag - Bemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2023
pdf