Pressmeddelanden

Loader

Kalendarium

9月 27 2024 Bokslutskommuniké
11月 21 2024 Årsredovisning juli 22 - juni 23
12月 18 2024 Årsstämma
2月 24 2025 Halvårsrapport juli - december 23
9月 27 2024
Bokslutskommuniké
11月 21 2024
Årsredovisning juli 22 - juni 23
12月 18 2024
Årsstämma
2月 24 2025
Halvårsrapport juli - december 23
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien 2017 pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse årsstämma 2023 pdf
Styrelsens förslag - resultatdisposition (punkt 7b) pdf
Styrelsens förslag - Bemyndigande (punkt 11) pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2023 pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien 2017
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse årsstämma 2023
pdf
Styrelsens förslag - resultatdisposition (punkt 7b)
pdf
Styrelsens förslag - Bemyndigande (punkt 11)
pdf
Fullmaktsformulär till årsstämma 2023
pdf