Pressmeddelanden

Kalendarium

November 12 2018 Q1 Kvartalsredogörelse
November 14 2018 Årsredovisning 2017/2018
December 19 2018 Årsstämma
February 14 2019 H1 Halvårsrapport
November 12 2018
Q1 Kvartalsredogörelse
November 14 2018
Årsredovisning 2017/2018
December 19 2018
Årsstämma
February 14 2019
H1 Halvårsrapport
Prenumerera på pressmeddelanden
Ladda ner Bolagsbeskrivning
Ladda ner

Dokument

Investeringsmemorandum feb 2017 pdf
Emissionsteaser feb 2017 pdf
Villkor teckningsoption TO1 pdf
Optionsprogram personal Indien pdf
Bolagsordning pdf
Bolagsbeskrivning pdf
Kallelse årsstämma 2018 pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande 2018 pdf
Valberednings förslag till stämma 2018 pdf
Valberednings förslag till stämma 2018 - komplettering pdf
Investeringsmemorandum feb 2017
pdf
Emissionsteaser feb 2017
pdf
Villkor teckningsoption TO1
pdf
Optionsprogram personal Indien
pdf
Bolagsordning
pdf
Bolagsbeskrivning
pdf
Kallelse årsstämma 2018
pdf
Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande 2018
pdf
Valberednings förslag till stämma 2018
pdf
Valberednings förslag till stämma 2018 - komplettering
pdf